Programma | TP Congres 2017

         
09.00 uur       Ontvangst en registratie met koffie en thee
         
09.30 uur      

Opening TP Congres 2017 door de dagvoorzitter
 

Hans van Pelt, hoofdredacteur Tandartspraktijk.

         

09.40 uur

     

Doe eens wat anders!
Het zijn open deuren maar de boodschap is ‘ga voor je dromen, ook nu nog op gevorderde leeftijd, kijk naar de kansen, voor bijna elke beer op de weg komt een oplossing’. 
De overweging om TandAnders te starten was om vooral later, als Corne de Bruijn het niet gedaan zou hebben, geen spijt te hebben. Hij wist domweg dat hij een goed idee had, er moet tegenwicht komen voor doorgeslagen commerciële tandheelkunde, en omdat hij weet dat het avontuur van het opzetten van een andere onderneming ontzettend leuk is.
Innovatie is je zintuigen openhouden, in gesprek blijven, kranten lezen vanuit uw beroepsperspectief. U hoeft geen genie te zijn voor een goed idee. Als het nieuwe, innovatieve concept is uitgekristalliseerd, ga hier vervolgens zorgvuldig mee om; blijf geen revoluties veroorzaken.
Het raakvlak met het onderwerp op het TP Congres ‘esthetische tandheelkunde’ is dat het enorm inspirerend is om van tijd tot tijd de bakens te verzetten, nieuwe restauratie methodes eigen te maken en toe te passen; uit uw comfort zone.


Corne de Bruijn, tandarts, directeur/ eigenaar, MondZorgPlus en TandAnders. 

         
09.50 uur       Interactief gedeelte, vragen publiek
         
09.55 uur      

Smile design in vivo
Digital Smile Design is hot! Maar, hoe werkt het nou precies? Wanneer is het toepasbaar? Heeft het daadwerkelijk een meerwaarde of is het slechts een hype?
Maarten en Erwin belichten in hun lezing verschillende zaken die van belang zijn wanneer zij voor hun patiënten een nieuwe ‘smile’ ontwerpen. Van een eerste intake tot en met de evaluatie van het werkstuk. Specifiek aan de orde komen de mogelijkheden, risico’s en wijze van implementatie die Digital Smile Design een meerwaarde kunnen maken in de algemene praktijk. Waarmee uiteindelijk zowel esthetische als complexe tandheelkundige cases voorspelbaar kunnen worden volbracht.

 

Maarten Bekkers, specialist in de restauratieve en esthetische tandheelkunde bij Tandartsenpraktijk Staas & Bergmans.

 

 

 

 

Erwin van Wijk, tandarts en eigenaar van een praktijk voor algemene tandheelkunde.

         
10.45 uur       Interactief gedeelte, vragen publiek
         
10.55 uur       Pauze
         
11.25 uur      

Smile design, perfectie of imperfectie
Een filosofische reflectie  aan de hand van een casus frontesthetiek. Wat is perfectie en kan imperfectie ook nastrevenswaardig zijn (Plato versus Aristoteles). Leiden de nieuwste technologische  mogelijkheden altijd tot succes? Draagt het in vervulling gaan van de ultieme gebitswens van de patiënt  ook bij aan zijn welbevinden? Het probleem van de vervreemding van eigen identiteit. Mogen we gaaf tandglazuur en dentine opofferen aan een cosmetisch ideaal (contra de eed van Hippocrates)? Nutsethiek, plichtenethiek en zorgethiek, de verschillende ethische perspectieven toegelicht (Bentham, Kant en  Aristoteles). Moeten we in tijden van afnemende zorgbudgetten en een krimpende aanbodszijde ons uitgebreid bezighouden met cosmetische  behandelingen  (het verdelingsvraagstuk). Is het moreel acceptabel dat de tandarts met marketingtechnieken de patiënt dusdanig bewerkt dat die zijn producten afneemt (de ethiek van de markt)?

Na het bijwonen van deze lezing heeft u geleerd:

 • Kritisch te kijken naar de mogelijkheden en grenzen van het vak
 • Om je vak in ruimer perspectief te plaatsen
 • Het eigen kunnen te relativeren

 

 Arthur van Winsen, tandarts en filosoof.

         
12.05 uur       Interactief gedeelte, vragen publiek
         
12.15 uur       Lunch
         
13.15 uur      

Karakteristiek Composiet
Directe composietrestauraties worden veel gebruikt voor het minimaal invasief herstellen van anterior gebitselementen. Naast de kleur, bepalen de oppervlaktestructuur en glans voor een groot deel hoe natuurlijk en esthetisch de restauratie overkomt. Een gerestaureerd element zonder oppervlaktestructuur en glans kan onnatuurlijk overkomen. Natuurgetrouw is het woord dat staat voor succes in je behandeling. Maar wat als Moeder Natuur een wel erg ingewikkeld kunstje van ons vraagt? Natuurlijke elementen presenteren zich in allerlei vormen en kleurfacetten. Het is aan de tandarts om ze allemaal te kunnen namaken. Maar hoe? En wat als de patiënt nou juist geen natuurgetrouwe kopie wil? In deze lezing wordt ingegaan op technieken om tot exact het gewenste eindresultaat  met secundaire / tertiaire oppervlaktestructuur en glans te komen.

Na het bijwonen van deze lezing heeft u geleerd:

 • Toepassen van technieken voor interne kleureffecten voor natuurlijk ogende composietrestauraties
 • De juiste vormgeving en dimensies leren kennen van anterior gebitselementen
 • Inzicht in de vereisten van een stap-voor-stap afwerk- en polijstprocedure

 

Caroline Werkhoven, tandarts bij Mooie Tanden Kliniek in Amsterdam.

         
14.00 uur      

Interactief gedeelte, vragen publiek

         
14.10 uur       Pauze
         
14.40 uur      

Wat zijn de wensen van de patiënt? Persoonlijkheid, aannames en timing
Patiënten hebben wel wensen, maar spreken ze vaak niet of onhandig uit. Het is aan de tandarts om als hulpverlener hier op alert te zijn en zich niet te laten beperken door eigen aannames. Met een paar handige vragen, geeft u uw patiënt meer ruimte om zijn eigen behoefte te ontdekken en het belang van de behandeling in te zien. Aan de hand van het onderzoek van Robert Cialdini kijken we hoe mensen nu echt beslissingen nemen om te besluiten. Met behulp van een eenvoudig model laat Alexander Tolmeijer zien hoe u uw aanpak beter kan afstemmen op de voorkeur van de patiënt. Goede zorg kan zich enorm laten helpen door communicatie technieken die buiten de zorg al heel lang gebruikt worden.

Na het bijwonen van deze lezing heeft u geleerd:

 • Twee slimme vragen voor echte wensen
 • Hoe u snel ziet wat iemand denkt
 • Welke rol de timing in het behandelvoorstel speelt

 

Alexander Tolmeijer, tandarts, Dentiva.

         
15.25 uur       Interactief gedeelte, vragen publiek
         
15.35 uur      

Het Torque gevaar, gingivarecessies en behandeling
Deze lezing heeft als doel u als tandarts in staat te stellen wat de risico’s zijn bij standswijzigingen van gebitselementen buiten de genetische bepaalde envelop en hoe deze te (laten) behandelen. Verschillende parodontale plastische (micro-) chirurgische technieken zoals de recessiebedekking worden hierbij besproken alsmede het oogsten van bindweefseltransplantaten.
Na het bijwonen van deze lezing heeft u geleerd:

 • De genetisch bepaalde envelop
 • Twee verschillende technieken van recessiebedekking
 • Het oogsten van een bindweefseltransplantaat

 

Drs. MSc Guido Rhemrev, parodontoloog – implantoloog, Kliniek voor Paradontologie Amsterdam.

         
16.10 uur       Interactief gedeelte, vragen publiek
         
16.20 uur      

Afsluiting van het TP Congres 2017 door dagvoorzitter Hans van Pelt

         
16.30 uur       Netwerkborrel
 
 
Klik hier en meld u aan!
 
 
NB. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
 
 

Aanmelden


€ 300,-  Vroegboektarief

€ 350,-  Regulier tarief

€ 300,-  Abonneetarief

€ 300,-  Tarief leden NWVT

Schrijf nu in!

Deel dit event via

     

Twitter mee #TP

Kennispartner(s)


Sponsoren: