Sprekers | TP Congres 2017

 

     

Maarten Bekkers
Maarten is met genoegen afgestudeerd in 2008 als tandarts aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens zijn opleiding liep hij enkele maanden stage aan de University of Minnesota in de Verenigde Staten. 
Na zijn afstuderen kwam Maarten al vrij snel terecht bij tandartsenpraktijk Staas & Bergmans, waar hij nu nog steeds werkzaam is. Daarnaast werkte hij in enkele andere praktijken en volgde hij trainingen om zich verder te kunnen toeleggen op het gebied van de restauratieve en esthetische tandheelkunde. Begin 2015 werd hij door de Nederlandse en Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) erkend als specialist Restauratief Tandarts, in september 2015 werd hij door de European Prosthodontic Association (EPA) erkend als Prosthodontist. 
Momenteel werkt Maarten als specialist in de restauratieve en esthetische tandheelkunde bij Tandartsenpraktijk Staas & Bergmans, tevens interesseert hij zich in de implantologie en esthetische chirurgie. Daarnaast lanceerde hij in 2015 zijn eigen tandheelkundig behandelconcept 'gaaf.care' om complexe en/of esthetische cases gestructureerd, voorspelbaar, minimaal invasief en met optimale communicatie te kunnen plannen en uitvoeren, op het gebied van deze onderwerpen is hij actief als spreker en trainer. Ook heeft Maarten enkele publicaties op zijn naam staan met betrekking tot deze onderwerpen.
Op www.gaaf.care kunt u een indruk van Maarten's werkwijze krijgen.

         
     

Corne de Bruijn

Tandarts, afgestudeerd in Nijmegen. 5 jaar later BBA Newport University gedaan omdat ondernemen hem erg aansprak. Taakdelegatie ingevoerd. Als één van de eerste een ISO 9002 certificaat behaald.
Hij heeft Centrum Voor Tandheelkunde opgezet, 8 praktijken met gemiddeld 4-6 stoelen. Er kwam steeds mee regelgeving, wet infectie preventie, wet BIG. Steeds meer vrouwelijke collegae studeerden af. Een moment om de tandarts met tandheelkunde bezig te laten zijn en de bedrijfsmatige randvoorwaarden voor bijvoorbeeld ICT, personeelszaken en kwaliteit, professioneel onder te brengen. Hiervoor is schaalgrootte nodig: het ontstaan van de keten. Voor managen is hij minder geschikt, daarom zijn in 2008 de praktijken verkocht aan Samenwerkende Tandartsen.
In 2008 heeft hij MondZorgPlus opgezet. De mondzorg voor kwetsbare ouderen kreeg vooral veel aandacht door het uitbrengen van de richtlijn ‘mondzorg voor zorgafhankelijke clienten in verpleeghuizen’, diverse proefschriften en onderzoek door IGZ dat aantoonde dat in de verpleeghuizen de mondzorg onder de maat is. Hierop is een concept bedacht dat voor instellingen de mondzorg beheersbaar wordt. MondZorgPlus is nu een grote organisatie op dit vakgebied.
Oprichting in 2017 van TandAnders. Een praktijk gericht op preventie en het voorkomen van overbehandeling en hiermee de mondzorg betaalbaar te houden.

         
     

Alexander Tolmeijer studeerde Tandheelkunde en Rechten. Naast praktiserend tandart is hij ondernemer en oprichter van onder andere MedischOndernemen. Hij was penningmeester / vice- voorzitter van de KNMT, en vervolgens penningmeester van de VvAA. Momenteel heeft hij zitting in het Europees bestuur van tandartsen (CED).
In september 2014 richtte hij samen met Elsbeth Nijhoff Dentiva op. Dentiva richt zich op ‘Management analyse en ondersteuning voor de tandartspraktijk’. Gebruikmakend van benchmarks, Lean Six Sigma en diverse communicatie technieken begeleiden zij tandheelkundige teams, die tot betere resultaten willen komen op het gebied van organisatie, patientcommunicatie en samenwerking. Samen met Elsbeth Nijhoff en Charlotte van den Wall Bake schreef hij het boek Communicatie in de tandartspraktijk.

         
     

Guido Rhemrev studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam van 1992 tot 1998.  Na 3 jaar algemene praktijk in Nederland en Italië volgde hij vanaf  2001 de drie jarige Masters opleiding in de parodontologie aan het Acta. In 2006 is hij erkend door de NVvP als tandarts-parodontoloog en het jaar daarop in 2007 erkend als implantoloog door de NVOI.

Sinds 2014 is hij werkzaam op de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam. Hier worden multidisciplinair patiënten behandeld op het gebied van de parodontologie, implantologie/functieherstel en halitose. Daarnaast is hij van 2005 tot 2015 werkzaam geweest als docent binnen de vakgroep Parodontologie van het ACTA.
Zijn voornaamste interesse ligt in de parodontale parodontale microchirurgie bij patiënten met muco-gingivale en dento-alveolaire afwijkingen ten gevolge van parodontale aandoeningen.

         
     

Caroline Werkhoven, tandarts bij Mooie Tanden Kliniek in Amsterdam. Zij is afgestudeerd aan faculteit tandheelkunde Academisch Centrum, Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in 2002. Sinds 2013 is zij eigenaar van tandartspraktijk Mooie Tanden Kliniek in Amsterdam. Style Italiano Honorary Member. Sinds 2014 3M In-House courses. Auteur van verscheidene artikelen over restauratieve en esthetische tandheelkunde. Internationaal spreker esthetische and restauratieve tandheelkunde. 

         

     

Erwin van Wijk
Erwin is tandarts en eigenaar van een praktijk voor algemene tandheelkunde, “Tandheelkundig Centrum Parijsch”, verwijspraktijk voor tandheelkunde voor kinderen “Dolfijn” en verwijspraktijk voor implantologie “Implantologie Expertise Centrum Midden Betuwe”.
Het doel van Erwin is om zoveel mogelijk kennis te hebben van alle mogelijkheden en onmogelijkheden die er binnen de tandheelkunde zijn, om zo voor iedere patiënt het beste bij het individu passende tandheelkundige plan te kunnen aanbieden.
Erwin is in 2001 Cum Laude afgestudeerd als tandarts aan ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam). Tijdens zijn studie was hij al docent en medeontwikkelaar van diverse opleidingen bij Edin, marktleider in opleidingen, bij- en nascholingen van tandheelkundig personeel. Hij is hiermee gestopt in 2013 omwille van de groei van de eigen praktijk.
Na zijn afstuderen heeft hij in verschillende praktijken zijn kennis en kunde proberen te verdiepen. Gepassioneerde collega’s gaven Erwin de mogelijkheid zich te ontplooien binnen hun praktijksetting. Met name de samenwerking met tandarts gnatholoog Hugo Vreugdenhil in diens praktijk te Geldermalsen, heeft hem veel verdieping gebracht op het gebied van kroon- en brugwerk.
Tien jaar geleden startte hij in Culemborg een hele nieuwe praktijk “Tandheelkundig Centrum Parijsch”. Met een duidelijke visie voor ogen: “Voor meer dan tanden en kiezen alleen”. Als tandarts wil hij niet alleen in de mond kijken maar ook naar de persoon achter de mond.
De groei van de praktijk was groot en kinderen binnen de praktijk verdienden meer aandacht en structuur in behandelplanning. Samenwerking werd gezocht met dr. Frans Frankenmolen, kindertandarts met enorme eigen praktijkervaring en langdurig verbonden aan de Radboud Universiteit bij de afdeling pedodontologie. Erwin is door Frans Frankenmolen geholpen om in de praktijk grip te krijgen op alle ins en outs van kindertandheelkunde binnen een vast omlijnde structuur.
Erwin heeft zich daarnaast verdiept in restauratieve, esthetische en minimaal invasieve tandheelkunde (diverse cursussen en opleidingen bij onder meer de NVVRT), orthodontie (opleiding postortho 2013-2015), gerodontologie (tandheelkunde voor de oudere patiënt Masterclass Groningen 2013-2014) en implantologie.
Bij het “Implantologie Expertise Centrum Midden Betuwe” werkt Erwin in de praktijk samen met dr. Tong Xi, NVOI gecertificeerd implantoloog en tevens werkzaam als staflid bij de afdeling MKA chirurgie van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Tot slot adviseert Erwin, de Hogeschool Utrecht, afdeling mondzorgkunde, middels de beroepenveld commissie ten aanzien van het niveau van de opleiding tot mondhygiënist.
Op www.gaaf.care kunt u een indruk van Erwin's werkwijze krijgen

         
     

Arthur van Winsen

Hij studeerde Tandheelkunde in Nijmegen (1971-1977) en Filosofie in Leiden (1979-1985). Arthur is nu werkzaam als tandarts en filosoof in een algemene tandartspraktijk te Leiden. Ook schrijft hij regelmatig columns in het tijdschrift Tandartspraktijk.

         

 

Klik hier en meld u aan! 

Aanmelden


€ 300,-  Vroegboektarief

€ 350,-  Regulier tarief

€ 300,-  Abonneetarief

€ 300,-  Tarief leden NWVT

Schrijf nu in!

Kennispartner(s)


Deel dit event via

     

Twitter mee #TP

Sponsoren: